Ons aanbod van behandelingen

We hebben een breed scala aan behandelingen, waar kunnen we jou mee helpen?

Cognitieve gedragstherapie

Binnen de psychologie en psychiatrie zijn er talloze behandelingen die men kan volgen. Een van de bekendste behandelingsvormen is de cognitieve gedragstherapie, ook wel bekend als CGT. Aangezien nog niet iedereen bekend is met deze vorm van behandeling zullen wij u in dit artikel hier wat meer over laten zien, zo weet u wat u bij ons in de praktijk kunt verwachten.

 

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een kortdurende, doelgerichte psychotherapeutische behandeling die een praktische benadering van probleemoplossing biedt. Het doel is om patronen van denken of gedrag te veranderen die ten grondslag liggen aan de problemen van mensen, het is dus de manier waarop ze zich voelen te veranderen. Het wordt gebruikt om een breed scala aan problemen in iemands leven te verhelpen, van slaapproblemen of relatieproblemen, tot drugs- en alcoholmisbruik. Cognitieve gedragstherapie werkt door de houding en het gedrag van mensen te veranderen door zich te richten op de gedachten, beeldvorming, geloofsovertuigingen en houdingen die men vasthoudt (de cognitieve processen van een persoon) en hoe deze processen zich verhouden tot de manier waarop iemand zich gedraagt, als een manier om met emotionele problemen om te gaan.

Een belangrijk voordeel van cognitieve gedragstherapie is dat het meestal van korte duurt, vaak neemt de behandeling maar vijf tot tien sessies in beslag voor de meeste emotionele problemen. Cliënten wonen één sessie per week bij, die elk ongeveer 50 minuten duurt. Gedurende deze tijd werken de cliënt en de therapeut samen om de problemen te begrijpen en nieuwe strategieën te ontwikkelen om ze aan te pakken. Cognitieve gedragstherapie laat patiënten kennismaken met een aantal principes die ze kunnen toepassen wanneer dat nodig is en die hun leven lang zullen blijven gelden.

 

Totstandkoming van de cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie kan worden gezien als een combinatie van psychotherapie en gedragstherapie. Psychotherapie benadrukt het belang van de persoonlijke betekenis die we hechten aan de dingen en hoe denkpatronen in de kindertijd beginnen. Gedragstherapie besteedt veel aandacht aan de relatie tussen onze problemen, ons gedrag en onze gedachten. De meeste psychotherapeuten die cognitieve gedragstherapie beoefenen personaliseren en passen de therapie aan de specifieke behoeften en persoonlijkheid van elke patiënt aan. Cognitieve gedragstherapie is gebaseerd op een model of theorie dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die ons van streek maken, maar de betekenis die we ze geven. Als onze gedachten te negatief zijn, kan het ons blokkeren om dingen te zien of dingen te doen die niet passen - die niet bevestigen - wat wij geloven is waar. Met andere woorden, we houden vast aan dezelfde oude gedachten en leren niets nieuws.

Voor meer informatie over deze vorm van behandeling kunt u hier op de site nog veel meer informatie vinden die van belang kan zijn. Dankzij onze diensten is het ook voor u mogelijk om van problemen af te komen middels cognitieve gedragstherapie, wees niet bang om een afspraak te maken voor uw eerste sessie van cognitieve gedragstherapie.

Acceptance and commitmenttherapie

Iedereen ervaart wel eens negatieve gedachten, of heeft iets naar meegemaakt. Wanneer je deze gedachten negeert, kan dit leiden tot vermijding wat uiteindelijk voor nog meer problemen zorgt. Soms houden we ons juist te veel bezig met deze gebeurtenissen en gedachten, op zo’n moment vindt er een fusie plaats waardoor ons beeld van de werkelijkheid negatief beïnvloed wordt. Acceptance en Commitment Therapie helpt je om deze gedachten te relativeren, dat het een negatief moment is geweest die nu achter je ligt. Door er op deze manier naar te kijken creëer je een nieuwe instelling zodat je deze ervaringen als leermoment meeneemt in een waardevol en gelukkig leven.

 

Hoe werkt ACT?

Binnen de Acceptance en Commitment therapie zijn er meerdere processen die samen ervoor zorgen dat de cliënt na de behandeling beter kan omgaan met zijn/haar eigen emoties en reacties op gebeurtenissen in hun leven. Hierbij komen er twee kernprocessen aan bod:

Accepteer de dingen die buiten je controle liggen en “commit” je aan je doel om je levenskwaliteit te verhogen en pas daar, indien nodig, gedragsveranderingen op toe.

Ook heeft ACT zes processen die voorkomen tijdens de behandeling. Deze werken als volgt:

Cognitieve Diffusie: hierbij leert men om hun gedachten te scheiden van hun gedrag. Je gedachten bepalen niet hoe jij je gedraagt, daar heb je zelf nog controle over.

Mindfulness: hierbij wordt er aandacht gericht op het gedachtenproces van de cliënt en wordt hen geleerd om deze gedachten te laten gebeuren zonder daar iets mee te doen.

Acceptatie: door middel van acceptatie leert de cliënt om niet tegen bepaalde gebeurtenissen in zijn/haar leven te vechten, maar om juist te accepteren dat deze dingen soms voorkomen.

Zelf-als-context: bij zelf-als-context wordt er onderscheid gemaakt tussen de cliënt en zijn/haar klachten. Deze klachten zijn namelijk niet wie zij zijn, maar slechts een onderdeel van henzelf.

Verhelderen van waarden: hierbij wordt de focus gelegd op het vinden van dingen die belangrijk zijn voor de cliënt zoals het ontdekken van de wereld, zijn/haar gezondheid, familie en mooie dingen beleven.

Toegewijde actie: als laatste wordt de stap gezet om de cliënt zijn/haar gedrag en instelling te veranderen richting de nieuwe waarden die zij gesteld hebben in plaats van de vorige waarden waardoor zij hun klachten kregen.

 

Voor wie is ACT?

Acceptance en Commitment therapie helpt voornamelijk bij mensen met zowel psychische als lichamelijke klachten. Het kan hierbij gaan om depressieve klachten en stoppen met het verzorgen van het lichaam, maar ook om obsessieve/compulsieve klachten waarbij de cliënt bepaalde handelingen van zichzelf moet verrichten uit angst dat er iets naars gebeurt.

Ook werkt ACT voor mensen met eetstoornissen, fobieën en epilepsie.

Het zoeken van hulp is een van de dapperste stappen die iemand kan nemen wanneer zij problemen ondervinden in hun dagelijks leven. Twijfel niet of je hulp nodig hebt, voor iedereen is er een passende oplossing. Met behulp van een gecertificeerde psycholoog kunnen wij je helpen om deze problemen te overkomen en om weer te genieten van het dagelijks leven.

EDMR

Als je worstelt met een bepaald trauma zou je zeker eens moeten overwegen om EMDR therapie een kans te geven. Deze unieke therapie helpt namelijk uitstekend bij het verwerken van traumatische herinneringen. Maar hoe werkt het eigenlijk? En hoe ziet de behandeling er uit?

Het ontstaan van EDMR

EMDR is oorspronkelijk ontwikkeld voor patiënten met posttraumatische stressstoornis (PTSS). Vaak hebben mensen met deze ervaringen triggers die ervoor kunnen zorgen dat ze hun meest angstaanjagende momenten opnieuw beleven. Iemand die bijvoorbeeld een auto ongeluk kan bijvoorbeeld bang worden van een auto die voorbij rijdt. Elk geluid van de auto zorgt ervoor dat ze terug kunnen vallen in die nare gedachten. Met EMDR kunnen de patiënten de trigger-reactie op bepaalde gebeurtenissen tegenhouden. Met de begeleiding van een therapeut kun je die stressvolle ervaringen uit het verleden op de beste manier verwerken. Uiteindelijk zal de angst en vrees voor de gebeurtenis voor een groot gedeelte weggaan. Je bouwt als het ware een beschermende barrière op tegen emotionele pijn.

 

Hoe werkt EMDR

Als je hoort wat EMDR is dan klinkt het als een traditionele therapie: je praat over pijnlijke herinneringen en leert hoe je je leven moet leven ondanks het trauma wat je hebt opgelopen. Maar in vergelijking met gesprekstherapie is EMDR toch echt uniek. Je therapeut zal "dubbele aandacht stimulatie" of "bilaterale stimulatie" gebruiken. Je krijgt een koptelefoon op die piepjes van oor tot oor laat gaan. Het doel is om je te helpen toegang te krijgen tot jouw herinneringen zonder dat je je hierdoor laat meenemen naar de gebeurtenis. Er zijn een aantal effecten die EMDR met zich meebrengt:

 • De ritmische, links-rechts beweging is ontspannend. Dit helpt je te kalmeren op het moment dat je over de moeilijke herinneringen praat.
 • Het imiteert de REM-slaap. Dit helpt om de linker- en rechterhersenhelft beter met elkaar te laten communiceren.
 • Het stimuleert delen van je hersenen die zijn ontworpen om de informatieverwerking te verbeteren. Dit helpt je om je herinneringen te analyseren.
 • Dubbele aandacht stimulatie stimuleert de "oriënterende reactie". Dit helpt je aandacht te besteden aan nieuwe prikkels, met als gevolg dat je je kunt richten op jouw omgeving en je verleden.

Schematherapie

Schematherapie is een therapie voor mensen die problemen hebben in hun persoonlijke leven. Hierbij kan het gaan om het hebben van negatieve gedachten en angsten. Ook helpt schematherapie wanneer je problemen hebt in je relaties met andere mensen, misschien vind je het lastig om een vaste relatie aan te gaan, of vind je het juist lastig om met je familie om te gaan. Schematherapie leert je om patronen in je gedrag en gevoelens te herkennen en hoe je daarmee het beste om kunt gaan.

 

Hoe werkt Schematherapie?

Een mens heeft vijf basisbehoeften: veiligheid, onafhankelijkheid en zelfstandigheid, spontaniteit, duidelijke grenzen en vrijheid om je emoties te uiten. Wanneer één van deze behoeften niet vervuld is als kind zijnde, dan kunnen daaruit later problemen ontstaan.

Bij schematherapie wordt er gekeken waar de cliënt tegenaan loopt en uit welke basisbehoefte dit afkomstig is. Dan wordt er door middel van schema’s gekeken naar de patronen van de cliënt en hoe deze vervangen kunnen worden door gezonde patronen.

Toen deze therapievorm was bedacht door psycholoog Jeffrey Young, had hij achttien schema’s om mee te werken. Inmiddels werken veel psychologen juist met meerdere modi. Dit is een modus waarin iemand terugschiet wanneer zij worden geconfronteerd met gevoelens, gedachten en associaties van vroeger. Er zijn hierbij drie hoofdmodi:

De kindermodus: hierbij verander je in het jonge, bange kind dat je vroeger was. Je wordt beheerst door je emoties en hebt geen controle over je gevoel of gedrag. Binnen de kindermodus zijn twee subcategorieën: het gekwetste kind en het boze/impulsieve kind.

De oudermodus: hierbij schiet je in de modus van de ouder. Je behandelt jezelf dan als hoe je vroeger door je ouders werd behandeld. Ook hier zijn twee subcategorieën te vinden: de veeleisende ouder en de straffende ouder.

De overlevingsmodus: als laatste heb je nog de overlevingsmodus. Hier kijk je naar wanneer je hebt uitgevonden waar jouw gevoelige plekken vandaan komen. De overlevingsmodus heb je als kind gebruikt om door bepaalde situaties heen te komen, en deze neem je soms ook mee in je volwassen leven. Deze modus bestaat uit drie subcategorieën: onderwerping, vermijding en overcompensatie.

Het is vaak zo dat er niet één modus is waarin je je bevindt, daarom is het verstandig om met behulp van een psycholoog te kijken hoe jij op situaties reageert zodat je met een passend behandelplan aan de slag kunt gaan.

 

Voor wie is Schematherapie?

Schematherapie werkt bij veel verschillende klachten. Bij mensen met borderline werkt deze therapie heel goed, maar voor mensen met klachten als depressie, angststoornissen, verslaving en problemen met het vormen van intieme relaties werkt deze therapie ook heel goed.

Wanneer je klachten of belemmeringen in je dagelijks leven ervaart is het een wijze beslissing om met een psycholoog in gesprek te gaan om te zien waarmee zij je kunnen helpen. Op deze manier kom je meer in contact met jezelf en leer je hoe je het beste kan omgaan met bepaalde gedachten en gevoelens. Er is geen schaamte in het zoeken van hulp, zeker wanneer je je er beter door gaat voelen.

Relatietherapie

Als je relatie niet loopt zoals je het zou willen dan heb je verschillende opties om te werken aan jouw relatie, een hiervan is relatietherapie. Toch is het voor veel mensen een grote stap om te beginnen met relatietherapie. Vandaar dat het altijd handig is om precies te weten wat het inhoudt, of je er wat aan hebt en wat de voordelen zijn.

 

Wat is relatietherapie?

Eerst is het natuurlijk handig om duidelijk te hebben wat relatietherapie precies inhoudt. Maar eigenlijk is relatietherapie voor elk koppel wat anders. In principe houdt het in dat je samen met een therapeut in gesprek gaat over jouw relatie en problemen probeert op te lossen. Dit kan inhouden dat het vooral praten is maar misschien werkt het voor jullie beter om verschillende opdrachten uit te voeren. 

 

Voor wie is relatietherapie een goed idee?

Relatietherapie kan eigenlijk nooit kwaad maar soms werkt het beter dan anders. Relatietherapie is niet alleen een laatste redmiddel, bijna elk koppel kan wel baat halen uit het praten over hun relatie. Ook hoeft relatietherapie niet lang te duren, misschien hebben jij en jouw partner genoeg aan enkele sessies.

Wat wel erg belangrijk is om relatietherapie te laten werken is dat beide partijen er open voor staan. Ook moet je doorhebben dat problemen in een relatie bijna nooit door maar een partner worden veroorzaakt. Je zal dus moeten accepteren dat jij ook een aandeel hebt in hoe de relatie in elkaar steekt. Wees dus bereid om kritisch te kijken naar jouw eigen patronen. Je moet dus zeker niet naar een relatietherapeut gaan als je verwacht dat diegene jouw partner op het matje roept, daar is het namelijk niet voor.

Zelfs als je al het vermoeden hebt dat jullie uit elkaar gaan dan kan relatietherapie ervoor zorgen dat dit vredig gebeurt en dat jullie elkaars kanten begrijpen. Het grootste teken dat ook relatietherapie jullie waarschijnlijk niet meer gaat helpen is als er onverschilligheid is van een of beide kanten.

 

Welke problemen kunnen verholpen worden met relatietherapie?

In principe kun je natuurlijk met elk probleem naar de therapeut stappen, maar veel problemen komen dusdanig vaak voor dat de therapeuten hier zeker wel raad mee weten.

Ten eerste kunnen er affaires en vreemdgaan in het spel zijn. Er zijn natuurlijk mensen die na iets dergelijks direct de relatie willen verbreken maar het is niet onmogelijk om vertrouwen opnieuw op te bouwen. Uiteraard kan dit erg lastig zijn en kan therapie hier zeker heel behulpzaam in zijn.

Wat je ook vaak hoort bij koppels die al lang samen zijn is dat er geen passie meer is, ze voelen meer als huisgenoten dan als een koppel. Ook passie kan weer terugkomen als je er actief mee aan de slag gaat.

Soms is een relatie ten einde raad maar blijf je nog samen voor de kinderen of omdat je geen vijanden wilt worden. In dat geval kan een relatietherapeut jullie helpen om zo goed mogelijk uit elkaar te gaan en het ook voor de kinderen draagbaar te houden.

Of jullie hebben kinderen en het opvoeden gaat niet heel soepel.

Misschien ligt het probleem niet per se bij jouw partner maar zijn er problemen met de aangetrouwde familie. Als ze veel kritiek hebben of zich overal mee bemoeien dan kan dit een grote invloed hebben op jullie relatie. Hoe je hier het beste mee om moet gaan kun je ook bespreken met een relatietherapeut.

Hiernaast kunnen er nog problemen zijn met geld waardoor jullie relatie niet zo lekker loopt. Financiële problemen kunnen voor veel stress zorgen en dit kan ervoor zorgen dat jullie relatie hier onder lijdt.

Als laatste kunnen grote veranderingen in jullie leven voor schommelingen in de relatie. Dit betekent niet meteen dat er dingen fout zijn in de relatie maar grote veranderingen zoals het nemen van kinderen, een nieuwe baan of een verhuizing kunnen wel voor extra stress zorgen. Stress is zeker niet altijd goed voor een relatie maar relatietherapie kan problemen zeker wel voorkomen voor ze zich voordoen. 

 

Wat zijn de voordelen van relatietherapie

Relatietherapie heeft verschillende therapieën die fijn kunnen zijn om te overzien wanneer jij je inschrijft voor relatietherapie en die de laatste stok achter de deur kunnen zijn om het daadwerkelijk te doen.

Buiten het feit dat relatietherapie huidige conflicten kan oplossen kan het jullie ook een betere communicatiestijl aanleren waardoor jullie conflicten in de toekomst zelf goed kunt oplossen. Hierdoor hoef je niet de rest van je leven in relatietherapie te blijven.

Hiernaast is het een goede manier om conflicten die nooit echt zijn opgelost goed door te praten. Over sommige dingen kun je opnieuw en opnieuw ruzie blijven maken zonder dat de conflicten daadwerkelijk opgelost worden. Hier kunnen jullie in relatietherapie aan werken zodat je er wel uitkomt of het eindelijk laat rusten.

Als laatste voordeel is het dat je elkaar sowieso beter kunt leren kennen op manieren waarop je nog niet eerder naar elkaar hebt gekeken. Dit kan heel verfrissend zijn en nieuwe leven blazen in jullie relatie.

Kortom, relatietherapie is nooit verkeerd en eigenlijk altijd wel het proberen waard, ook als de relatie niet heelt kun je er veel kennis uithalen. Zolang beide partijen er voor openstaan kan je er veel van leren en veel voordeel uithalen. Mocht je dus het gevoel hebben dat dit nodig is, twijfel er dan zeker niet over om dit met jouw partner te bespreken. 

Systeemtherapie

Veranderingen in je leven zoals een nieuwe baan of school, een pasgeboren baby of kinderen die uit huis gaan kunnen vanzelfsprekend voor wat onrust, stress en spanning zorgen binnen het gezin of je relatie. Vaak keert na een tijdje de rust wel weer terug. Maar het kan ook allemaal zo hoog oplopen dat jullie er zelf niet meer uitkomen.

 

Wat is systeemtherapie

Systeemtherapie staat ook wel bekend onder de naam gezins- of relatietherapie. Dit komt omdat de therapie niet alleen om één individu draait, maar gaat om de interactie tussen jou en de mensen in jouw omgeving.

Mensen beïnvloeden elkaar bewust en onbewust binnen sociale systemen. Gevoelens, gedrag en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met elkaar. Maar soms is het moeilijk om elkaar te begrijpen. Hierdoor kan je last krijgen van bijvoorbeeld angst of stress, maar aanwezige psychische problemen kunnen hierdoor ook in stand gehouden worden of zelfs versterkt worden.

            Wanneer je last hebt van dit soort klachten kan dit ook invloed op de mensen om je heen hebben. Daarom kan het betrekken van de mensen om je heen uitkomst bieden. Zo kunnen jullie samen beter leren omgaan met de klachten of problemen op een manier die iedereen prettig vindt. Het doel van de therapie is dan ook om elkaar beter te leren begrijpen en elkaar positief te leren beïnvloeden en ondersteunen.

 

Wat wordt er gedaan bij systeemtherapie

Bij systeemtherapie krijg je eerst een intake met de therapeut over de behandeling. Met de therapeut bespreek je jouw klachten en gaat er gekeken worden waar deze klachten mee te maken kunnen hebben. Daar word je naaste omgeving bij betrokken en wordt er gekeken hoe zij en jijzelf je omgeving beïnvloeden afhankelijk van je problemen en de oorzaak hiervan. Ook kunnen je naasten voor één of meerdere sessie uitgenodigd worden. Wel wordt dit van tevoren eerst met jou overlegd. Systeemtherapie kan dus ook individueel gegeven worden.

 

Gezamenlijke sessie

In een gezamenlijke sessie kan de therapeut goed kijken hoe jullie met elkaar omgaan, elkaar beïnvloeden en hoe jullie met elkaar communiceren. Er worden geen verwijten of beschuldigingen gemaakt. In de therapie worden jullie bewust gemaakt van de manier waarop jullie met elkaar communiceren en met elkaar omgaan. Wanneer dit duidelijk is gemaakt kan er vervolgens gewerkt gaan worden aan het veranderen en bijstellen van het gedrag.

 

Wat is de meerwaarde van systeemtherapie?

De kracht van systeemtherapie zit er in dat jij en je omgeving samen jullie krachten kunnen bundelen. Niet alleen span jij jezelf in voor de gewenste verandering, maar je omgeving doet hieraan mee. In tegenstelling van wat vaak gedacht wordt, zijn familieleden vaak er bereid om betrokken te zijn bij dit proces. Ook blijken mensen sneller uit hun problemen te komen met een therapie die aandacht heeft voor de hele context waar je in leeft. Systeemtherapie kan voorkomen dat delen van een gezin of het hele gezin (verder) uit balans raken.

Assertiviteitstraining

Een assertiviteitstraining kan fijn zijn voor mensen die het in de omgang met anderen moeilijk vinden om te reageren zoals ze eigenlijk zouden willen. Wellicht betrap je jezelf erop dat je anderen vaak tevreden wilt stellen om te vermijden dat je kritiek krijgt. Of misschien wordt je juist wel agressief wanneer je kritiek krijgt. Met een assertiviteitstraining leer je hoe je hiermee om moet gaan.

 

Wat is assertiviteit

De term assertiviteit wordt veel in de psychologie gebruikt. Een gebrek aan assertiviteit is op zichzelf geen psychologische stoornis, maar het kan andere psychologische stoornissen wel versterken.

Met assertiviteit wordt bedoel dat je je eigen gedachten, gevoelens en mening op een gepaste manier durft te uiten, terwijl je de ander hierbij respecteert. Je bent dus nooit assertief in je eentje, maar bent dit altijd ten opzichte van anderen.

Er zijn 3 soorten assertiviteit te onderscheiden:

 1. Sub-assertief
  Mensen die sub-assertief zijn hebben moeite met het opkomen voor zichzelf. Zij vinden hun eigen belang minder belangrijk dan die van anderen.
 2. Assertief
  Mensen die assertief zijn kunnen voor zichzelf opkomen, maar houden hierbij ook het belang van anderen in het oog. Ze gaan ervanuit dat iedereen gelijkwaardig is en dat er rekening met elkaar gehouden moet worden.
 3. Agressief
  Mensen die agressief zijn komen vooral op voor zichzelf op proberen anderen hierbij te overrompelen. Ze denken vooral aan zichzelf en vinden dat ze geen rekening met anderen hoeven te houden.

We gaan er binnen de psychologie vanuit dat assertief gedrag de beste communicatiestrategie is op lange termijn.

Vroeg of laat zal sub-assertief zijn je tegen gaan staan. Op den duur zal je er onderdoor aan gaan om steeds maar rekening met anderen te houden, omdat dit te veel energie kost.

Agressief zijn zal voor de meeste mensen wel effectief zijn, maar ze hebben er vaak moeite mee om andere mensen aan zich te binden. Je zult mensen misschien wel vaak te slim af zijn en je zin krijgen, maar ze zullen jou weinig gunnen. Het is dus verstandig om te leren om ook rekening met anderen te houden.

 

Wat houdt assertiviteitstraining in?

In een assertiviteitstraining leer je vaardigheden waarmee je in verschillende situaties assertief kan reageren. Het is belangrijk dat je dit gedrag kan oefenen, zodat het normaal gaat worden en je hierbij comfortabel gaat voelen. Dit kan in de vorm van een rollenspel gedaan worden, waarin je eigen situaties kan naspelen en zo kan leren hoe je hier voortaan beter in kan reageren. Maar je krijgt ook opdrachten mee die je thuis kan gaan oefenen.

In de assertiviteitstraining ga je het volgende leren:

 • Om gaan met belemmerende gedachten en spanningen
 • Efficiënter te communiceren
 • Je eigen ambities en eigenwaarde kennen
 • Beter opkomen voor jezelf
 • Omgaan met conflicten
 • Je eigen grenzen stellen
 • Beter feedback kunnen ontvangen en geven

Door het volgen van een assertiviteitstraining leer je om voortaan op te komen voor jezelf en te doen wat jij het prettigste vindt, zonder daarbij de belangen van anderen te schaden.

Sociale vaardigheidstraining

Wanneer je spanningen of problemen ervaart in de omgang met anderen, kan een sociale vaardigheidstraining je hiermee helpen. Sociale vaardigheidstraining richt zich op het verbeteren van je sociale vaardigheden.

 

Wat zijn sociale vaardigheden

Met sociale vaardigheid wordt de vaardigheid bedoelt om met andere mensen om te gaan en te communiceren. Enkele voorbeelden hiervan zijn luisteren, iemand een compliment geven, een gesprek gaande houden, iets weigeren, je mening geven, voor je belangen opkomen en reageren op kritiek.

Sociale vaardigheden hebben verschillende functies. Zo helpen ze bijvoorbeeld bij het behouden en opbouwen van sociale contacten. Zorgen ze ervoor dat iemand door anderen wordt geaccepteerd. Sociale vaardigheden spelen ook een belangrijke rol in het ontstaan van vriendschappen. Bovendien zorgen ze er ook voor dat een kind zich goed op school kan aanpassen. En ten slotte stellen sociale vaardigheden mensen in staat om met de eisen vanuit de sociale omgeving om te gaan en zich hieraan aan te passen.

 

Welke problemen met sociale vaardigheden kan je ondervinden?

Wanneer je problemen ondervindt met betrekking tot je sociale vaardigheden kan dit verschillende redenen hebben.

 • De vaardigheid ontbreekt
  Dit houdt in dat de vaardigheid zelf in de ideale situatie niet word getoond. Het is dus nooit aangeleerd en zal aangeleerd moeten worden.
 • De vaardigheid wordt niet toegepast
  Dit houd in dat de vaardigheid er wel is, maar niet gebruikt wordt. Er zal gezocht moeten worden naar motivatie om deze vaardigheid wel te tonen.
 • De vaardigheid wordt niet correct toegepast
  Dit houdt in dat je wel probeert om de vaardigheid te tonen, maar dit gebeurt op een onhandige manier. Hierbij zal je veel mogelijkheden moeten krijgen om de vaardigheid te laten zien en hier feedback op krijgen.
 • Er is sprake van gedragsproblemen (zoals agressie of angst)
  Deze problemen voorkomen dat een vaardigheid kan worden uitgevoerd of verkregen kan worden. Er zal eerst een oplossing voor het probleem moeten komen.

 

Wat houdt sociale vaardigheidstraining in?

Tijdens een sociale vaardigheidstraining leer je om in verschillende situaties je sociaalvaardiger te gedragen. En krijg je tips mee op met veel voorkomende situaties om te gaan. Zoals een kennismaking of wanneer er om je mening wordt gevraagd.

Maar als je je sociale vaardigheden wilt verbeteren is het belangrijk dat je deze vaardigheden kan oefenen. Dit kan gedaan worden door bijvoorbeeld een rollenspel te doen. En door oefeningen uit te voeren zonder dat je daar te veel spanning bij voelt, wanneer dit goed gaat kan je moeilijke oefeningen gaan doen. Door het oefenen en herhalen neemt het zelfvertrouwen toe.

Het doel van de sociale vaardigheidstraining is dat je ander gedrag aanleert, zodat je makkelijker met andere mensen kan omgaan. Om dit doel te kunnen bereiken leer je de volgende dingen:

 • Voor je eigen mening uitkomen.
 • Een gesprek beginnen en gaande houden.
 • Zelfbewust optreden
 • Voor je rechten opkomen zonder agressie.
 • Kritiek ontvangen en geven
 • Op boosheid reageren en dit zelf uiten
 • Waardering ontvangen en uitdrukken.

Na het volgen van een sociale vaardigheidstraining zal je makkelijker met andere mensen kunnen omgaan.

Zoek je een behandeling voor je klachten, kijk dan niet verder. Wij bieden een breed aanbod aan behandelingen. Vaak combineren we ook elementen van verschillende behandelingen om zo goed als mogelijk aan te sluiten bij jouw behoeften en hulpvraag. Dit is dus even anders dan andere praktijken die protocollair en eendimensionaal werken. Ben je depressief omdat je partner je op je huid zit? Dan leren we je voor jezelf opkomen. Ben je geprikkeld omdat je te veel hooi op je vork hebt, dan leren we je grenzen stellen, taken afstaan en concreter te communiceren. We kunnen ook je negatieve gedachten omzetten en je traumatische ervaringen behandelen. Ben je angstig of pieker je veel, dan gaan we je leren om dit in de hand te krijgen. Kun je je verbaal niet goed uiten, dan hebben we sociale vaardigheidstraining. Jij gaat het werk doen, wij begeleiden je. We werken multidisciplinair en vakoverstijgend. Blijf niet langer met vragen of klachten rondlopen. Maak nu een afspraak.

Welke weg bewandel jij?

© 2021 Psychologiepraktijk Zaanstad | Vrijgevestigde psycholoog in Zaandam